dr Helena Linn

Katedra Historii Starożytnej

Adres e-mail:
h.karczewska@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0003-4598-4384

→ POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:

Studiowałam Historię Literatury Wczesnochrześcijańskiej na kierunku Historia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w 2007 r. uzyskałam dyplom magistra z wyróżnieniem. W latach 2007-2011 odbyłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2011 r. uzyskałam stopień doktora z Historii w zakresie Historii Literatury Wczesnochrześcijańskiej. W 2012 uzyskałam również dyplom magistra z wyróżnieniem z Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Przebieg kariery:

Od roku 2012 jestem adiunktem w Katedrze Historii Starożytnej Instytutu Historii UKSW.

Zainteresowania naukowe:

Republika oraz wczesne Cesarstwo Rzymskie

Literatura Wczesnochrześcijańska

Religia oraz ceremonie rzymskie

Publikacje:

– Karczewska H., Droga do wiary w trójcę świętą. Duchowa autobiografia Hilarego z Poitiers, Seminare 25 (2008), s. 413-419.

– Karczewska H., Funkcja wieńców w tradycji antycznej, Seminare 26 (2009), s. 341-350.

– Karczewska H., Duchowy alfabet w świetle komentarza do Psalmu 118 Hilarego z Poitiers, Seminare 34 (2013), s. 341-350.

– Karczewska H., Wiara w życiu człowieka w ujęciu św. Hilarego z Poitiers, Vox Patrum 61 (2014), s. 364-357.

– Karczewska H., Świat jako otchłań morska: „saeculum” w nauczaniu św. Hilarego z Poitiers, 35 (2014), nr 4, s. 35-46.

– Karczewska H., Kult Nemezis w starożytnym Rzymie, Seminare 36 (2015), s. 175-186.

– Karczewska H., Dio Trionfatore. Il motivo della lotta e del trionfo negli scritti di sant’ Ilario di Poitiers, Seminare 37 (2016), s. 33-44.

– Karczewska H., Corona triumphalis – znaczenie i symbolika w starożytnym Rzymie, Saeculum Christianum XXV (2018), s. 33-41.

– Karczewska H., „Gloriosissimum Bellum” – terminologia wojenna w zastosowaniu do walki duchowej człowieka w działach Hilarego z Poitiers, Warszawskie Studia Teologiczne, XXXIII/2/2020, s. 214-230.

Skip to content