Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, „The Lost Collection of Incunabula of the Seminary Library in Płock”

Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, The Lost Collection of Incunabula of the Seminary Library in Płock, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2023, ss. 352.   Zasób Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku należał do cenniejszych w Polsce przed II wojną światową. Jedynym śladem jego zasobności i znaczenia jest zachowany szczęśliwie do naszych czasów w zbiorach Biblioteki Narodowej w […]

„Wojna, społeczeństwo i kultura. Cywilizacyjne konteksty wojen na przestrzeni dziejów”, red. Bartłomiej Dźwigała i Adam Wilczak

Wojna, społeczeństwo i kultura. Cywilizacyjne konteksty wojen na przestrzeni dziejów, red. B. Dźwigała i A. Wilczak, Warszawa 2022   Wojna, społeczeństwo i kultura. Cywilizacyjne konteksty wojen na przestrzeni dziejów to monografia zbiorowa będąca pierwszym tomem serii wydawniczej Studia Historica Mazoviensia powołanej w 2021 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z założenia […]

Eucheriusz z Lyonu, „Dzieła egzegetyczne. Zasady rozumienia duchowego Wyjaśnienia, wprowadzenie” (tłum. i red. nauk. Tomasz Skibiński)

Eucheriusz z Lyonu, Dzieła egzegetyczne. Zasady rozumienia duchowego Wyjaśnienia, wprowadzenie, przekład z j. łacińskiego i red. nauk. ks. Tomasz Skibiński, PSP 84, Warszawa 2023.   Jest to tłumaczenie i opracowanie naukowe dwóch dzieł egzegetycznych Eucheriusza z Lyonu, pisarza żyjącego i działającego w Galii w V w., mnicha w Lerynie a następnie biskupa Lyonu: „Formulae spiritalis […]

Beda Czcigodny, „Komentarz do Ewangelii Łukasza” (wstęp i tłum. Leszek Misiarczyk)

Beda Czcigodny, Komentarz do Ewangelii Łukasza, PSP 81, Warszawa 2022, Wstęp i przekład z j. łacińskiego ks. L. Misiarczyk.   Tekst jest pierwszym tłumaczeniem na j. polski Komentarz do Ewangelii Łukasza Bedy Czcigodnego. Autor doszukuje się w Ewangelii Łukasza głównie sensu duchowego. Jego metoda egzegetyczna opiera się na czterech elementach: po pierwsze, komentując jakiś fragment […]

Justyn Męczennik, „1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem” (tłum. i oprac. Leszek Misiarczyk)

Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, PSP 82, Warszawa 2023, tłumaczenie i opracowanie ks. L. Misiarczyk.   Tłumaczenie z j. greckiego pisma Justyna Męczennika, autora chrześcijańskiego z II wieku, 1 i 2 Apologii oraz Dialogu z Żydem Tryfonem jest nowym tłumaczenie dokonanym na bazie nowego krytycznego wydania tekstu greckiego tych dzieł […]

Skip to content