„Bellarmino e Gesuiti a Montepulciano 1621-2021, IV centenario della morte di san Roberto” – publikacja pod redakcją dr Anny Głusiuk

Książka jest owocem międzynarodowej konferencji Bellarmino e Gesuiti a Montepulciano 1621-2021, IV centenario della morte di san Roberto, która odbyła się w 16-17 września 2021 r. z okazji 400 rocznicy śmierci św. Roberta Bellarmino. Książka rozpoczyna się m.in. listem Papieża Franciszka oraz Bpa. Montepulciano Chiusi Pienza Stefana Manetti. W publikacji znajdują się artykuły m.in. Roberta Danieluka SJ, La Compagnia di Gesù nei tempi di Bellarmino […]

Nowa publikacja ks. prof. J. Pietrzykowskiego poświęcona łódzkim salezjanom

W czerwcu 2022 r. w Wydawnictwie LTW ukazała się monografia Jana Pietrzykowskiego SDB pt. SALEZJANIE W ŁODZI PRZY UL. WODNEJ (1922-2022) ODPOWIEDŹ NA ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZEŃSTWA I KOŚCIOŁA LOKALNEGO,  ss. 336, 19 arkuszy wydawniczych. Praca powstała staraniem domu zakonnego pw. św. Barbary z okazji stulecia obecności salezjanów w Łodzi przy ul. Wodnej. W układzie chronologiczno-problemowym, w […]

Kolejna synteza najnowszej historii Polski autorstwa prof. Antoniego Dudka

Synteza dziejów Polski w l. 1939-2015, będąca dziełem profesorów Andrzeja Friszke i Antoniego Dudka, została przygotowana specjalnie dla niemieckiego czytelnika w oparciu o ich dotychczasowe, wydane w języku polskim, opracowania. Na siedmiuset stronach przedstawiono dzieje Polski w latach II wojny światowej, epoce rządów komunistycznych oraz na przestrzeni pierwszego ćwierćwiecza III Rzeczpospolitej. Główną narrację, skoncentrowaną na […]

Publikacja pod redakcją ks. prof. W. Zawadzkiego: „Ekologia Prus Królewskich”. Wydanie współfinansowane przez Tauron

Ekologia Prus Królewskich, red. W. Zawadzki, Pelplin 2022. Wydanie współfinansowane przez Tauron. Historia gospodarcza świata, wykładana na wielu uniwersytetach i opisana w podręcznikach do historii, utożsamiana jest z postępem cywilizacyjny, podnoszeniem standardu życia ludzi, wzrostem zamożności społeczeństw, rozwojem wytwórczości, poszukiwaniem rynków zbytu oraz konkurencją państw w obrocie handlowym. Jednak historia gospodarcza świata to również historia […]

Publikacja prof. D. Milewskiego: „Polsko-mołdawskie stosunki polityczno-wojskowe w latach 1538-1595”

  Książka Polsko-mołdawskie stosunki polityczno-wojskowe w latach 1538-1595 jest owocem wieloletnich badań autora, dotyczących stosunków polsko-mołdawskich. Autor ujmuje je na szerszym tle polityki europejskiej, w której główymi aktorami – oprócz Polski i Mołdawii – byli Habsburgowie, Imperium Osmańskie, Tatarzy i usamodzielniający się Kozacy. Narracja koncentruje się wokół walki o wpływy w Mołdawii, toczonej między Polską […]

Skip to content