KIEROWNICTWO INSTYTUTU

DYREKTOR INSTYTUTU

ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Z-CA DYREKTORA INSTYTUTU

dr Bartłomiej Dźwigała

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

KIEROWNICY KIERUNKÓW:

historia

dr Katarzyna Paduch

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

dr Małgorzata Pęgier

Skip to content