ARCHIWISTYKA
I ZARZĄDZANIEDOKUMENTACJĄ

 

KIEROWNIK KIERUNKU
ARCHIWISTYKA
I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
dr MAŁGORZATA PĘGIER

m.pegier@uksw.edu.pl

Studia I stopnia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są realizowane w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Historycznych. Instytut Historii UKSW jest prężnie rozwijającą się jednostką naukową, w której zatrudnieni są naukowcy uczestniczący w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz projektach badawczych. Studiując na UKSW, młodzi ludzie  mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania badawcze, a także poszerzać swoją wiedzę w ramach działalności m.in. Koła Studentów i Doktorantów Historii UKSW, cyklu wykładów Res Gestae, a także w ramach programów MOST oraz ERASMUS+.
            Program studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (studia licencjackie) daje absolwentom możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie, konserwacji zbiorów archiwalnych, ich udostępniania oraz warsztatu badawczego archiwisty. Studia obejmują również zajęcia z historii Polski, a także dziejów powszechnych. Absolwent w trakcie studiów uzyska  gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie prowadzenia prac badawczych oraz kwerendy naukowej, nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego historyka – archiwisty. Po zakończeniu studiów absolwent umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.
            Studenci w trakcie nauki uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę, dzięki temu będą przygotowani do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, a także w administracji państwowej itp.
Oprac. M. P.


ADRES:

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23
01-938 Warszawa
inh@uksw.edu.pl


SEKRETARIAT INSTYTUTU
pok. 225
tel. 22 569681 w. 819


NAPISZ DO NAS

 

   

   

   

  EGZAMINY I OBRONY

  zobacz więcej

  PLANY ZAJĘĆ

  zobacz więcej

  DYŻURY WYKŁADOWCÓW

  zobacz więcej

  KOŁA NAUKOWE

  zobacz więcej

  REGULAMINY

  zobacz więcej

  PROGRAM STUDIÓW

  zobacz więcej

   

   

   

  STUDIA LICENCJACKIE

  Skip to content