Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane

  Szanowni Studenci,   rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim, zgodnie z kalendarzem rejestracji, potrwa od 31 stycznia do 21 lutego. Ofertę można będzie podejrzeć w katalogu USOSweb.   Oferta jest bogata dlatego rejestracja będzie się odbywać w kilku etapach: – przez cały okres 22 dni będzie otwarta rejestracja na przedmioty organizowane centralnie oraz w ramach projektów POWER, – następnie w lutym sukcesywnie […]

Mistrzowie Dydaktyki

Od 17 marca 2021 w Instytucie Historii rozpocznie się realizacja projektu Mistrzowie Dydaktyki finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Edukacji. Dr Bartłomiej Dźwigała w listopadzie 2020 roku zrealizował staż na Uniwersytecie w Gandawie, którego tematem były nowoczesne metody dydaktyczne,

PLAGIAT

  PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY → PLAGIAT: ISTOTA, RODZAJE I SKUTKI         → PRAKTYCZNY PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY          → ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I KARNA STUDENTÓW Z TYTUŁU PLAGIATU

DYDAKTYKA ZDALNA

Decyzja Nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz opracowywania materiałów dydaktycznych i użytkowania tych materiałów: […]

Skip to content