TUTORING

W Instytucie Historii prowadzone są dodatkowe zajęcia tutoringowe, które polegają na pracy indywidualnej z wykładowcą lub w małych grupach i skierowane są przede wszystkim do najzdolniejszych studentów. W poszczególnych latach prowadzone były następujące zajęcia:

2022/2023

dr Bartłomiej Dźwigała: Warsztat badawczy w pracy z tekstami łacińskimi

Warsztat badawczy w pracy z tekstami łacińskimi. Przygotowanie artykułu naukowego

Cel tutorialu: kształtowanie kompetencji językowych, analitycznych oraz interpretacyjnych w pracy nad tekstami źródłowymi w jęz. łacińskim.

– W ramach tutorialu student pod kierunkiem prowadzącego będzie przygotowywał artykuł naukowy, począwszy od analizy źródeł, przez prowadzenie kwerendy literatury przedmiotu, po etap interpretacji i wnioskowania.
– W założeniu tutorial kończy się przygotowaniem artykułu gotowego do złożenia w wydawnictwie lub czasopiśmie naukowym. Tutorial opierać się będzie na metodzie peer-tutoringu i peer-feedbacku, w której uczestnicy budują kompetencję poprzez obserwowanie i komentowanie swoich prac pod nadzorem tutora – jest to metoda wykorzystywana na najlepszych uczelniach na świecie. Tutorial zakłada pracę tutora z grupą 2-osobową, ale możliwa jest praca z 3 lub 4 uczestnikami.
– Nie jest wymagana biegła znajomość łaciny, raczej znajomość podstaw i chęć do pracy. Wymagana jest natomiast zdolność czytania w języku angielskim. Na pierwszym spotkaniu tutor i uczestnicy wspólnie wybiorą materiał źródłowy oraz rodzaj przygotowywanej publikacji.

 

dr Katarzyna Maria Dźwigała: Język i kultura starożytnej Grecji

Celem tutorialu jest poznanie podstaw języka greckiego oraz zdobycie wiedzy na temat elementów literatury i kultury starożytnej Grecji. Nie jest wymagana wstępna znajomość języka greckiego. Zajęcia będą obejmowały naukę języka na podstawie przesłanych materiałów oraz lekturę literatury greckiej i wybranych tekstów dotyczących greckiej kultury.

 

Więcej informacji o tutoringu na UKSW

Skip to content