KOŁO NAUKOWE

STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
W INSTYTUCIE HISTORII

zobacz więcej

OPIEKUN NAUKOWY KOŁA

dr Bartłomiej Dźwigała
b.dzwigala@uksw.edu.pl
– Michał Kapica (Prezes);
– Patryk Turek (Wiceprezes);
– Karol Wilczyński (Wiceprezes);
– Hubert Juchimiuk (Sekretarz);
– Tomasz Mączyński (Skarbnik).

Koło Naukowe Studentów Historii WNHiS UKSW jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.
Naszą wspólną pasją jest historia, dlatego ciągle staramy się pogłębiać wiedzę o minionych wiekach.
Patrzymy w przeszłość, by lepiej rozumieć teraźniejszość i budować przyszłość.
Jako pasjonaci historii uczestniczymy w konferencjach, wykładach, pomagamy przy organizacji olimpiad.
Jednak przede wszystkim kładziemy nacisk na wdrażanie się w pracę naukowo-badawczą.
Każdy kolejny rok akademicki stawia przed nami nowe wyzwania. Chcemy by nasze Koło rozwijało się coraz bardziej.
Planujemy spotkania, wykłady, warsztaty terenowe, konferencje.
Naszym nadrzędnym celem jest umożliwienie członkom Koła zdobycia wszelkich niezbędnych kompetencji, aby być dobrym historykiem.
Wszystkich zainteresowanych pracą KNSH WNHiS UKSW zapraszamy do kontaktu przez adres: knsidh.uksw@gmail.com
lub do uczestnictwa w spotkaniach.
Jesteśmy też otwarci na Wasze propozycje.

 
 
gutentor-overlay

Konferencja Naukowa „Światło odkryć geograficznych i kolonializmu w historii”

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UKSW ma przyjemność serdecznie zaprosić do wysłuchania referatów wykładowców Instytutu Historii oraz studentów i doktorantów historii w ramach konferencji naukowej pt. „Światło odkryć geograficznych i kolonializmu w historii”. Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej na kampusie Wóycickiego w budynku 23 w sali 108. Zapraszamy do uczestnictwa. Osoby które nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu na miejscu, zapraszamy do transmisji wydarzenia na pro…
zobacz więcej
gutentor-overlay

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w wymiarze lokalnym. Perspektywa historyczna”

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UKSW ma przyjemność serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kultura w wymiarze lokalnym. Perspektywa historyczna”. Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad wszelkimi przejawami kultury w kontekście lokalnym. Nie chcemy zajmować się historią kultury, ale badać kulturę w historii – a więc pragniemy interpretować wytwory ludzkiej twórczości w powiązaniu z konkretnym kontekstem historycznym. Skupiamy swoją u…
zobacz więcej

 

 

 

Skip to content