WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Uczelnie i instytucje partnerskie na podstawie umów bilateralnych:

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała Kociubińskiego w Winnicy (27.05.2014)

 

Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska w Ostrogu (12.09.2019)

 

Katolicki Uniwersytet Petera Pazmanya w Budapeszcie (28.04.2017)

 

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie (28.10.2017)

 

Światowa Rada Badań nad Polonią (USA) (11.12.2017)

 

 

 

 

Wymiana studentów i wykładowców w ramach Erasmusa:

 

Wykładowcy:

Dr Bartłomiej Dźwigała, 03.2018, Katolicki Uniwersytet Petera Pazmanya w Budapeszcie

 

Studenci:

Semestr zimowy 2021/22:

Alexandra Ionica Trandafir

Ionut-Andrei Chirila

 

Semestr zimowy 2019/20

Cristina Mocanu

Paula Petronela Teu

 

Semestr zimowy 2018/19

Daniel Filip-Afloarei

 

Wszyscy z Uniwersytetu Alexandra Jana Cuzy w Jassach (Rumunia)

 

 

 

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus:

 

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja)

 

Katolicki Uniwersytet Petera Pazmanya w Budapeszcie (Węgry)

 

Uniwersytet Alexandra Jana Cuzy w Jassach (Rumunia)

 

Chorwacki Uniwersytet Katolicki w Zagrzebiu (Chorwacja)

 

Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja)

 

Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn (Niemcy)

 

 

Konferencje międzynarodowe:

 

12-13 kwietnia 2013: Międzynarodowa konferencja naukowa

organizowana przez Światową Radę Badań Nad Polonią, Instytut Historii UKSW oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie

zatytułowana KONSEKWENCJE DEPORTACJI ORAZ LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE PO AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 1939 R.

(Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62)

 

 

30 lipca 2014: Międzynarodowa konferencja naukowa

organizowana przez Światową Radę Badań Nad Polonią, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie zatytułowana: ROLA MEDIÓW POLSKICH W PODTRZYMYWANIU TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ NA UKRAINIE, BIAŁORUSI, LITWIE I ŁOTWIE PO ROZPADZIE ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK SOWIECKICH

(Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62)

 

 

 

7-8 listopada 2014: Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez: Światową Radę Badań Nad Polonią, Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Kongres Polonii Kanadyjskiej zatytułowana KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – 70 LAT W SŁUŻBIE NARODOWI, OJCZYŹNIE I POLONII

(Aula Schumana –  budynek Auditorium Maximum UKSW

Ul. K. Wóycickiego 1/3, bl. 21)

 

 

 

1-2 sierpnia 2014: Konferencja międzynarodowa naukowa organizowana przez: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy W Republice Czeskiej, Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego W Jabłonkowie, Instytut Politologii, Instytut Nauk Historycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie, Sekcję Ludoznawczą

Przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Sekcję Zaolziańską Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Światową Radę Badań Nad Polonią, Wyższą Szkołą Biznesu W Dąbrowie Górniczej zatytułowana: ZAOLZIE I ZAOLZIACY. GENIUS LOCI, GENIUS POPULI

(Dom ZG PZKO w Czeskim Cieszynie, ul. Božkova / Bożka 16

Dom PZKO w Jabłonkowie, Mariánské náměstí / Rynek Mariacki 18)

 

 

12-13 czerwca 2015: Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Światową Radę Badań Nad Polonią, Instytut Historii UKSW zatytułowana PRZYWÓDZTWO POLONIJNE – JEGO ROLA I WPŁYW NA ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POLSKIEJ EMIGRACJI

(Aula Schumana –  Budynek Auditorium Maximum UKSW

Ul. K. Wóycickiego 1/3, Bl. 21)

 

 

18-19.04.2016: Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Senat RP, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zatytułowana: OBCHODY MILLENIUM NA UCHODŹSTWIE W 50 ROCZNICĘ

(Siedziba Senatu RP)

 

 

9-10 czerwca 2017: Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych Katedrę Nauk Pomocniczych Historii

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zatytułowana ROLA WYCHODŹSTWA POLSKIEGO W KSZTAŁTOWANIU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ MŁODEGO POKOLENIA POLAKÓW NA EMIGRACJI I W KRAJACH BYŁEGO ZSRS

(Aula Schumana –  Budynek Audytorium Maximum Uksw

Ul. K. Wóycickiego 1/3, Bl. 21)

 

 

10 października 2017: Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Nauk Hisotrycznych UKSW oraz Katolicki Uniwersytet Petera Pazmanya w Budapeszcie zatytułowana ŚLADAMI ŚWIĘTEGO WŁADYSŁAWA. WSPÓŁPRACA ŚRODKOWO-EUROPEJSKA: OD PIERWSZEJ WYPRAWY KRZYŻOWEJ PO GRUPĘ WYSZEHRADZKĄ

(Ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, sala 201)

 

 

13-14 listopada 2018: Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Światową Radę Badań Nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Koalicję Amerykańskiej Polonii zatytułowana ROLA I UDZIAŁ EMIGRACJI POLSKIEJ W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU

(Aula Schumana – budynek Auditorium Maximum UKSW, Wóycickiego 1/3 bl. 21)

 

 

24-26 października 2019: Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez

Światową Radę Badań nad Polonią, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie, Klub Jagielloński w Londynie zatytułowana: POLSKIE WYCHODŹSTWO I JEGO PRZYCZYNY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

(Sala 008, budynek nr 24 UKSW

Warszawa, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3)

 

 

9-10 października 2020: Międzynarodowa  konferencja  naukowa organizowana przez Światową Radę Badań Nad Polonią , Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Misję Polską W Orchard Lake Schools, Koalicję Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Amerykańskiej – Oddział Zachodniej Florydy zatytułowana UDZIAŁ I ROLA POLONII AMERYKAŃSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU STOSUNKÓW POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH POMIĘDZY USA I POLSKĄ W XX I XXI WIEKU

(w trybie on-line)

 

8 października 2022: Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stowarzyszenie „Republika Polonia” zatytułowana ROLA MEDIÓW TRADYCYJNYCH I CYFROWYCH W PODTRZYMYWANIU WIĘZI NARODOWYCH ORAZ TWORZENIU I UTRWALANIU DZIEDZICTWA NARODOWEGO POLAKÓW POZA GRANICAMI KRAJU

(Aula Roberta Schumana, Auditorium Maximum Warszawa, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3)

 

18-19 stycznia 2023: Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii UKSW we współpracy z Instytutem De Republica pt. POWSTANIE 1863. REPRESEJE I PAMIĘĆ. W 160 ROCZNICĘ WUBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

(Aula nr 201, bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa)

 

21 marca 2023: Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii UKSW oraz Chorwacki Uniwersytet Katolicki i Chorwacki Instytut Historyczny pt. CHRZEŚCIJAŃSTWO, TOŻSAMOŚĆ I PAMIĘĆ. PERSPEKTYWA CHORWACKA I POLSKA

(Aula nr 201, bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa)

 

Międzynarodowa konferencja naukowa: ROLA I ZADANIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W OBRONIE DOBREGO IMIENIA POLAKÓW I POLSKI ORAZ PRAWDY HISTORYCZNEJ organizowana przez: Światową Radę Badań nad Polonią oraz Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

(9-10 października 2023 r., Aula Schumana – budynek Auditorium Maximum UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 bl. 21)

 

 

Publikacje we współpracy międzynarodowej:

 

 

Obchody Millenium na uchodźstwie w 50. rocznicę, red. R. Łatka, J. Żaryn, Warszawa 2016, ss. 532.

 

Polonia kanadyjska. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Gliński, Warszawa 2016, ss. 374.

Wkład Polonii dla Kanady. II Sympozjum im. Oskara Haleckiego  z okazji 150-lecia Konfederacji (Polish Canadians Contribution to Canada. The 2nd Oskar Halecki Symposium Commemorating Canada’s 150th Anniversary), red. W. Gliński, A. M. Jabłoński, Warszawa – Ottawa 2017, ss. 244.

 

Rola emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości 1918 roku, red. W. Gliński, Warszawa 2018, ss. 426.

 

Rola Polonii USA w kształtowaniu relacji polsko-amerykańskich w XX i XXI wieku, Polskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa – Orchard Lake 2020, ss. 760.

 

Emigracja stanu wojennego: przyczyny, charakter i znaczenie dla Polski z perspektywy 40 lat. Materiały z konferencji naukowej obradującej w Clearwater na Florydzie (USA) w dniach 15-16 października 2021 roku, Kraków 2021, ss. 128.

Skip to content