O STUDIACH

 

Instytut Historii jest częścią Wydziału Nauk Historycznych. W naszym Instytucie można rozpocząć studia I, II i III stopnia (doktoranckie) na kierunku Historia, studia I i II stopnia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, a także studia podyplomowe z Genealogii. Nasi studenci mają możliwość zdobycia wiedzy u najlepszych specjalistów, uczestniczących w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz projektach badawczych.

U nas student zdobędzie nie tylko ogromną wiedzę, lecz nauczy się także gromadzenia i selekcjonowania informacji oraz krytycznego myślenia.

 

Co wyróżnia Instytut Historii:

  • Posiadamy bogate tradycje naukowe i dydaktyczne;
  • pracuje u nas wybitna kadra profesorów, która chętnie dzieli się swą wiedzą podczas zajęć, otwartych wykładów, konferencji;
  • istnieje możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST) oraz za granicą (w ramach programu Erasmus);
  • rozbudowana działalność kół naukowych, wiele wydarzeń naukowych i studenckich.

 

Kierunek Historia

Studia na tym kierunku obejmują nie tylko historię od starożytności do współczesności, lecz dotyczą także nauk pomocniczych historii i dziedzin pokrewnych. Studenci mogą zarówno zdobyć specjalistyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy zawodowej.

Dla studentów historii dostępne są dwie specjalizacje: historia Kościoła oraz unikalna na skalę Polski historia Mazowsza. Oprócz tego na studiach I oraz II stopnia można wybrać specjalizację nauczycielską.

Studenci mogą dołączyć do prężnie działającego Koła Naukowego Studentów i Doktorantów, które organizuje liczne konferencje, spotkania otwarte, a także wieczory historyczne.  Nasi studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę oraz wysłuchać interesujących wykładów naszych gości podczas cyklicznych spotkaniach Res Gestae.

Po ukończeniu historii można pracować w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, a także w administracji państwowej. Po odbyciu specjalizacji nauczycielskiej można także podjąć pracę jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w placówkach oświatowych.

 

Kierunek Archiwistyka i Zarządzanie dokumentacją

Studenci I i II stopnia Archiwistyki mają możliwość zdobycia wiadomości z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie, a na temat konserwacji i udostępniania zbiorów archiwalnych. Program nauczania pozwala także pogłębić wiedzę na temat historii Polski i historii powszechnej, co umożliwia głębsze zapoznanie się z dziejami archiwów w kraju i na świecie. Absolwenci kierunku Archiwistyka i Zarządzanie dokumentacją są przygotowani do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, a także w administracji państwowej.

 

Kierunek Bibliotekarstwo

Studia na kierunku bibliotekarstwo dają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy z zakresu historii książki, prasy i bibliotek na przestrzeni dziejów, w tym także twórców bibliotek i bibliografii, i ich oddziaływania na środowisko społeczno-kulturalne Polski oraz Europy. W toku studiów absolwent zyska szczegółową wiedzę na temat kształtowania się księgozbiorów historycznych oraz zbiorów specjalnych w Polsce, a także zdobędzie gruntowną wiedzę oraz praktyczne przygotowanie z zakresu pozyskiwania, katalogowania, udostępniania oraz przechowywania współczesnego zasobu bibliotecznego. Program studiów obejmuje również zajęcia, które pozwolą przyszłym absolwentom zdobyć kompetencje dotyczące zasad opracowywania cyfrowego oraz elektronicznego zasobu bibliotecznego.

Skip to content