O STUDIACH

Instytut Historii jest częścią Wydziału Nauk Historycznych. W naszym Instytucie można rozpocząć studia I, II i III stopnia (doktoranckie) na kierunku Historia, studia I i II stopnia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, a także studia podyplomowe z Genealogii. Nasi studenci mają możliwość zdobycia wiedzy u najlepszych specjalistów, uczestniczących w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz projektach badawczych.

U nas student zdobędzie nie tylko ogromną wiedzę, lecz nauczy się także gromadzenia i selekcjonowania informacji oraz krytycznego myślenia.

 

Co wyróżnia Instytut Historii:

  • Posiadamy bogate tradycje naukowe i dydaktyczne;
  • pracuje u nas wybitna kadra profesorów, która chętnie dzieli się swą wiedzą podczas zajęć, otwartych wykładów, konferencji;
  • istnieje możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST) oraz za granicą (w ramach programu Erasmus);
  • rozbudowana działalność kół naukowych, wiele wydarzeń naukowych i studenckich.

 

Kierunek Historia

Studia na tym kierunku obejmują nie tylko historię od starożytności do współczesności, lecz dotyczą także nauk pomocniczych historii i dziedzin pokrewnych. Studenci mogą zarówno zdobyć specjalistyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy zawodowej.

Dla studentów historii dostępne są dwie specjalizacje: historia Kościoła oraz unikalna na skalę Polski historia Mazowsza. Oprócz tego na studiach I oraz II stopnia można wybrać specjalizację nauczycielską.

Studenci mogą dołączyć do prężnie działającego Koła Naukowego Studentów i Doktorantów, które organizuje liczne konferencje, spotkania otwarte, a także wieczory historyczne.  Nasi studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę oraz wysłuchać interesujących wykładów naszych gości podczas cyklicznych spotkaniach Res Gestae.

Po ukończeniu historii można pracować w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, a także w administracji państwowej. Po odbyciu specjalizacji nauczycielskiej można także podjąć pracę jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w placówkach oświatowych.

 

Kierunek Archiwistyka i Zarządzanie dokumentacją

Studenci Archiwistyki mają możliwość zdobycia wiadomości z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie, a na temat konserwacji i udostępniania zbiorów archiwalnych. Program nauczania pozwala także pogłębić wiedzę na temat historii Polski i historii powszechnej, co umożliwia głębsze zapoznanie się z dziejami archiwów w kraju i na świecie. Absolwenci kierunku Archiwistyka i Zarządzanie dokumentacją są przygotowani do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, a także w administracji państwowej.

 

Skip to content