KIERUNEK – BIBLIOTEKARSTWO

Bibliotekarstwo

Poziom kształcenia: studia magisterskie (II stopnia)
Czas: studia magisterskie 2 lata
Forma studiów: stacjonarne

Program:

Studia na kierunku bibliotekarstwo na UKSW dają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy z zakresu historii książki, prasy i bibliotek na przestrzeni dziejów, w tym także twórców bibliotek i bibliografii, i ich oddziaływania na środowisko społeczno-kulturalne Polski oraz Europy. W toku studiów absolwent zyska szczegółową wiedzę na temat kształtowania się księgozbiorów historycznych oraz zbiorów specjalnych w Polsce, a także zdobędzie gruntowną wiedzę oraz praktyczne przygotowanie z zakresu pozyskiwania, katalogowania, udostępniania oraz przechowywania współczesnego zasobu bibliotecznego. Program studiów obejmuje również zajęcia, które pozwolą przyszłym absolwentom zdobyć kompetencje dotyczące zasad opracowywania cyfrowego oraz elektronicznego zasobu bibliotecznego.

Cel studiów:

Absolwent kierunku bibliotekarstwo będzie posiadał specjalistyczną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju oraz najważniejszych nowych osiągnięciach badawczych z zakresu historii książki, prasy i bibliotek, a także z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących działalności i organizacji pracy bibliotekarza oraz bibliotek.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku bibliotekarstwo są wybitnymi specjalistami z zakresu historii książki i bibliotek oraz wieloletnimi praktykami z zakresu organizacji oraz działalności różnych typów bibliotek w Polsce oraz innych instytucji nauki i kultury posiadających w swych zasobach zbiory biblioteczne. Wykładowcy są ponadto członkami prestiżowych gremiów naukowych, eksperckich, samorządowych oraz instytucjonalnych w kraju i za granicą.

Studenci bibliotekarstwa na UKSW mogą poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności poprzez uczestnictwo m.in. w wydarzeniach organizowanych przez Koła Studentów i Doktorantów Historii UKSW, w wykładach z cyklu Res Gestae, a także w ramach programów MOST oraz ERASMUS+.

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu studiów na kierunku bibliotekarstwo na UKSW absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w:
bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, zakładowych, pedagogicznych, kościelnych oraz towarzystw naukowych,
ośrodkach informacji naukowej,
instytucjach naukowych podejmujących badania z zakresu historii książki i bibliotek,
muzeach,
archiwach,
ośrodkach dokumentacyjnych,
ośrodkach kultury,
księgarniach,
wydawnictwach,
antykwariatach.
instytucjach organów administracji państwowej (centralnych oraz regionalnych).

 

Program studiów – Bibliotekarstwo UKSW

Skip to content