ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. ucz.

Katedra Nauk Pomocniczych Historii

Adres e-mail:
w.glinski@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0003-2094-3818

→ POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Ks. Waldemar Gliński (ur. 19.04.1964 r. w Łomży) – absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (1989 r.), Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi (1994 r.), Akademii Teologii Katolickiej (1994 r.). Święcenia kapłańskie przyjął 11. 06. 1994 r. Doktorat uzyskał w 2000 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W dniu 7 czerwca 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, nadany przez Radę Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W jego zainteresowaniach naukowych znajdują się następujące obszary badawcze: 1) Kościół katolicki i stosunki wyznaniowe na ziemiach polskich w XIX w., 2) kształcenie teologiczne na ziemiach polskich w XIX w., 3) dzieje wychodźstwa polskiego w XIX i XX w. W latach 2001-2010 był adiunktem na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Od 2010 r. jest profesorem nadzwyczajnym UKSW. Od 2008 r. jestem członkiem Światowej Rady Badań nad Polonią. W latach 2009-2011 był sekretarzem naukowym i członkiem Zarządu ŚRBnP, od 2011 r. jest wiceprezesem do spraw naukowych tej Rady. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011) oraz Brązowym Krzyżem zasługi (2019).

Skip to content