dr Bartłomiej Dźwigała

Katedra Historii Średniowiecznej

Adres e-mail:
b.dzwigala@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0003-3762-3917

→ POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

 

Życiorys:

Pod kierunkiem prof. Marka Barańskiego obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pracę magisterską (2011) oraz doktorską (2015) z historii, a pod kierunkiem prof. Mikołaja Olszewskiego obronił pracę magisterską (2014) w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2016 roku adiunkt w katedrze historii średniowiecznej Instytutu Historii UKSW, od 2019 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora. Pełni również role koordynatora programu Erasmus, opiekuna Koła Naukowego Studentów i Doktorantów Historii UKSW oraz redaktora naczelnego serii wydawniczej Studia Historica Mazoviensia.

Na UKSW wykłada dzieje średniowiecznej Europy oraz uczy łaciny. Zrealizował pobyty badawcze w Berlinie, Wiedniu, Londynie, St. Andrews. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2018) oraz Narodowego Centrum Nauki (2022). Wykładał gościnnie na Katolickim Uniwersytecie Petera Pazmanya w Budapeszcie (2018). Odbył staż na Uniwersytecie w Gandawie (2020), na podstawie którego prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod tutoringu akademickiego .

Jego teksty popularyzatorskie ukazywały się w: Do Rzeczy, Mówią Wieki, Medieval Warfare Magazine. Stały współpracownik TVP Historia jako ekspert przy produkcji programów „Giganci historii” oraz „Spór o historię”

Zainteresowania naukowe:

  • dzieje wypraw krzyżowych i państw łacińskich na Bliskim Wschodzie w XII-XIII wieku
  • literatura, kultura, liturgia i sztuka średniowiecznej Europy łacińskiej
  • krucjaty w dziejach i kulturze Europy w średniowieczu i nowożytności

Publikacje (wybór):

B. Dźwigała, Liturgia wojenna w Królestwie Jerozolimskim 1099-1187, w: Wojna, społeczeństwo i kultura. Cywilizacyjne konteksty wojen na przestrzeni dziejów, red. B. Dźwigała, A. Wilczak, Warszawa 2022, s. 91-108

B. Dźwigała, Palm Sunday and Easter 1118 in the Latin Kingdom of Jerusalem: sacred topography, liturgical celebrations, and a dynastic crisis, w: Political Liturgies in the High Middle Ages, red. P. Figurski, P. Byttebier, J. Dale, Brepols, 2021, s. 193-211.

B. Dźwigała, Constantine, Helena and Heraclius in the Latin Kingdom Jerusalem, Journal of Ecclesiastical History 72 (1)/ 2021, s. 18-35.

B. Dźwigała, The Discovery of the True Cross in Jerusalem in 1099: Evidence and Reconsideration, Przegląd Historyczny 110 (1) / 2020, s. 25-40.

B. Dźwigała, Liturgia Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w łacińskim Królestwie Jerozolimskim (1099-1187), Liturgia Sacra 26 (1) / 2020, s. 1-18.

B. Dźwigała, Kształtowanie się przekazu o przecięciu jednym ciosem przeciwnika przez Gotfryda Lotaryńskiego w czasie oblężenia Antiochii przez pierwszą krucjatę. Studium źródłoznawcze, Przegląd Nauk Historycznych 17 (2) / 2018, s. 5-28.

B. Dźwigała, The place of the Saint Ladislaus’ monarchy in the medieval europe, according to the western chroniclers at the time of the First Crusade, Saeculum Christianum. Pismo historyczne 25/2018, s. 77-84.

B. Dźwigała, “Nec temere neque iniuste sed consulto et aequitatis ductu in hanc terram transvectus sum” (GG II, 12) – legitymizowanie władzy w Gesta Guillelmi Wilhelma z Poitiers, Saeculum Christianum. Pismo historyczne 23 / 2016, 73-92.

Skip to content