dr hab. Adam Dziurok, prof. ucz.

Katedra Historii XIX i XX wieku

Adres e-mail:
a.dziurok@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0001-6631-0544

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA

 

Życiorys:

Zatrudnienie

1995 r. – nadal:  Akademia Teologii Katolickiej / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii, kierunek: Historia, specjalność: Historia; Katedra Historii XIX i XX wieku)

2000 r. – nadal: Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej / Oddziałowe Biuro Badań Historycznych – naczelnik

Przebieg kariery

•             Habilitacja (2013 r.): Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia; rozprawa habilitacyjna: „Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim”, Katowice 2012.

•             Doktorat (2000 r.): Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia; rozprawa doktorska „Ślązacy w organizacjach nazistowskich podczas II wojny światowej – rozwiązanie problemu przez władze komunistyczne w latach 1945-1956”.

„CzasyPismo. O historii Górnego Śląska” – redaktor naczelny od nr 1 (2012 r.) – nadal

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” – członek redakcji od nr 1  (2004 r.) – nadal

Zainteresowania naukowe:

•             Kościół katolicki w Polsce „ludowej”

•             Dzieje najnowsze Polski 1939-1989 – działalność aparatu bezpieczeństwa

•             Górny Śląsk (gł. kwestie narodowościowe i wyznaniowe)

Publikacje zwarte (wybrane – od 2012 r.):

 1. Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 3: Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy, red. A. Dziurok, B. Linek, Katowice–Opole 2021.
 2. Adam Dziurok, Bogusław Tracz, W obronie krzyża. Protest w Gliwicach w 1960 roku, Katowice–Gliwice–Warszawa 2020.
 3. Adam Dziurok, Jerzy Myszor, Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia, Katowice-Warszawa 2020, 248 s.
 4. Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1962-1989. Wybór dokumentów, red. i oprac. A. Dziurok, F. Musiał, Kraków-Katowice 2017, ss. 933.
 5. Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 2: Przywódcy – bohaterowie – wrogowie, red. A. Dziurok, B. Linek, Katowice–Opole 2017, ss. 328.
 6. Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945–1989, hrsg. v. Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum,Paderborn 2017.
 7. Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 1, Przełomy i zwroty, red. A. Dziurok, B. Linek, Katowice-Opole 2016.
 8. Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Warszawa 2016.
 9. Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, wybór, wstęp i oprac. A. Dziurok, Katowice 2014.
 10. Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012.
 11. Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1953, wybór i oprac. A. Dziurok, J. Marecki, F. Musiał, wstęp A. Dziurok, F. Musiał, Kraków-Katowice 2012.
Skip to content