Ważność legitymacji studenckich

Po zmianach w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(zmiana od dnia 17.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich,bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelnilub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

Pytania i odpowiedzi

Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania od studentów. Nie jest to katalog zamknięty. Zachęcamy do kontaktowania się i zadawania pytań pod adres cws@uksw.edu.pl. Odpowiedzi na nie będziemy na bieżąco umieszczać na tej stronie.

Wsparcie dla studentów

Nasza uczelnia podejmuje kolejne działania minimalizujące skutki pandemii. Po pomoc mogą zgłaszać się studenci z niepełnosprawnością oraz wszyscy potrzebujący wsparcia psychologicznego.

Skip to content