Stypendium dla prof. Adama Dziuroka

Dr hab. Adam Dziurok, prof. ucz. z Instytutu Historii na Wydziale Nauk Historycznych UKSW otrzymał stypendium naukowe w konkursie Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego na okres od 1 października br. do 30 września 2024 roku.
Celem projektu jest przygotowanie opracowania monograficznego „Skutki zajęcia województwa śląskiego przez Armię Czerwoną w 1945 r. – straty osobowe i materialne”. Autor podejmie m.in. problematykę przestępstw i zbrodni sowieckich popełnionych na ludności cywilnej (zabójstwa, gwałty, kradzieże, deportacja do pracy przymusowej do ZSRR), zniszczeń substancji architektonicznej i infrastruktury, w tym przemysłowej, dokonanych przez Armię Czerwoną oraz demontażu i wywózki instalacji przemysłowych do ZSRR.
Więcej informacji:
Skip to content