Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w wymiarze lokalnym. Perspektywa historyczna”

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UKSW ma przyjemność serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kultura w wymiarze lokalnym. Perspektywa historyczna”.
Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad wszelkimi przejawami kultury w kontekście lokalnym. Nie chcemy zajmować się historią kultury, ale badać kulturę w historii – a więc pragniemy interpretować wytwory ludzkiej twórczości w powiązaniu z konkretnym kontekstem historycznym. Skupiamy swoją uwagę na wymiarze lokalnym, a więc na tym, w jaki sposób zjawiska i nurty kultury mające ogólny zasięg funkcjonowały w skali mikro, w regionach, w mniejszych społecznościach i jak wpływały na ich dzieje.
Konferencja organizowana przez nasze Koło odbędzie się 14 stycznia 2022 roku w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Discord.
Zapraszamy serdecznie do wygłoszenia krótkiego (15-20min) referatu na jeden z przykładowych tematów:
• Przejawy kultury (literatura, sztuka, pobożność) poza głównymi centrami;
• Lokalne fundacje, instytucje;
• Lokalne organizacje krzewiące kulturę;
• Wpływ lokalnych działań na funkcjonowanie regionu;
• Kształtowanie się lokalnego dziedzictwa;
• Losy dawnych ośrodków kultury w późniejszych stuleciach;
• Oddziaływania na lokalne życie społeczne wobec zakrętów dziejowych.
Konferencja jest ogólnopolska i będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jako że zależy nam na podjęciu ciekawej i wielowymiarowej dyskusji, bardzo mile widziani będą studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy nie tylko historii a także innych kierunków humanistycznych (bądź ścisłych), których badania związane są z tematem konferencji.
Czekamy na zgłoszenia zawierające:
• Imię i nazwisko autora referatu;
• Nazwę uczelni oraz rok i kierunek studiów;
• Krótki abstrakt (1000-2000 znaków + 5 najważniejszych pozycji bibliograficznych).
Należy je przesłać do 31 października 2021 roku na adres: konferencja.knsidh@gmail.com. Informacje o zakwalifikowanych abstraktach rozesłane zostaną do połowy listopada. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszonych abstraktów.
Konferencja jest darmowa tak dla uczestników, jak i prelegentów.
Pragniemy poinformować że w 2022 roku będziemy prowadzić nabór artykułów do publikacji zbiorowej, której temat będzie związany z tematem konferencji. Dlatego też zachęcamy do rozwijania swoich referatów w celu możliwej ich późniejszej publikacji.

Skip to content