ERAMSUS + dla studentów w Instytucie Historii

Instytut Historii UKSW jest uczestnikiem programu Erasmus.

Studenci mogą wyjeżdżać na studia do następujących uczelni zagranicznych:

– Katolicki Uniwersytet Petera Pazmanya w Budapeszcie

– Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn

– Uniwersytet w Mannheim

– Chorwacki Uniwersytet Katolicki w Zagrzebiu

– Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy w Jassach

– Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

Na studia częściowe w uczelni zagranicznej trwające jeden lub dwa semestry można wyjechać raz na każdym stopniu toku studiów (a więc wyjechać można 3 razy biorąc pod uwagę trzy stopnie: licencjacki, magisterski, doktorancki). Rekrutacja na studia częściowe za granicą odbywa się każdego roku na przełomie września i października oraz na przełomie lutego i marca. W rekrutacji mogą brać udział wszyscy studenci, którzy z powodzeniem zakończyli pierwszy rok studiów. W ramach programu Erasmus można również wyjeżdżać na praktyki do wybranej przez siebie instytucji zagranicznej działającej w sferze kultury, nauki, muzealnictwa, archiwistyki. Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach Erasmusa prowadzona jest w trybie ciągłym. Instytut Historii UKSW współpracuje również na podstawie umów bilateralnych z Narodowym Uniwersytetem Akademia Ostrogska w Ostrogu na Ukrainie oraz z Katolickim Uniwersytetem Petera Pazmanya w Budapeszcie, a także z Instytutem Naukowym im. Oskara Haleckiego w Kanadzie oraz Światową Radą Badań nad Polonią.

 

Skip to content