Slide
STUDIA MAGISTERSKIE
SPECJALIZACJA NA KIERUNKU HISTORIA

Specjalizacja na studiach magisterskich dedykowana jest przyszłym nauczycielom, dziennikarzom, politologom, socjologom oraz wszystkim,
którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat historii XX wieku

Celem specjalizacji jest zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy historycznej, dotyczącej Polski XX wieku w szerokim kontekście dziejów powszechnych, przez przyszłych nauczycieli, dziennikarzy, politologów, socjologów i innych. W procesie dydaktycznym będą prezentowane wyniki najnowszych badań między innymi: prof. dr hab. Antoniego Dudka, prof. dr hab. Marka Kornata, ks. dr hab. Dominika Zamiatały, prof. UKSW oraz prof. dr hab. Jana Żaryna, z którymi studenci będą mogli się zapoznać podczas wykładów prowadzonych przez wymienionych wyżej badaczy historii XX. Po ukończeniu studiów absolwent historii będzie posiadał pogłębione umiejętności obejmujące również analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów historycznych związanych z historią Polski XX wieku. Ponadto, obok szczegółowej znajomości faktografii historii XX wieku, będzie posiadał również umiejętność interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem politycznym, narodowym, religijnym i kulturowym. Nadto pozna na poziomie zaawansowanym fachową terminologię oraz uzyska pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki, jak również będzie zorientowany we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym.
Absolwent będzie mógł podjąć pracę m.in. w:
–  archiwach posiadających zasób związany z historią XX wieku, bibliotekach, muzeach oraz instytucjach kultury dotykających w swej działalności historii Polski w XX wieku, placówkach edukacyjnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, administracji państwowej.

PROF DR HAB. ANTONI DUDEK

Specjalizacja
najnowsza historia polityczna Polski
oraz jej współczesne systemy polityczne

PROF. DR HAB. MAREK KORNAT

Specjalizacja:
historia polityczna Polski i Europy w XX wieku; zagadnienia sowietologii i totalitaryzmów; dzieje dyplomacji polskiej XIX–XX wieku; historia polskiej myśli politycznej

zobacz więcej

KS. DR HAB. PROF. UKSW DONINIK ZAMIATAŁA

Specjalizacja:
historia najnowsza, stosunki Państwo – Kościół

PROF. DR HAB. JAN ŻARYN

Specjalizacja:
historia Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku, historia obozu narodowego oraz dzieje emigracji politycznej po 1945

Skip to content