PROF. DR HAB. JAN ŻARYN

Kierownik Katedry Historii Kościoła

Adres e-mail:
j.zaryn@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0003-3955-0395

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA

Prof. Dr hab. Jan Żaryn (ur. 1958 r.), historyk; publicysta; działacz społeczny; wykładowca akademicki UKSW; dyr. Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego (m.in. współwydawca Słowników IDMN: biograficznego działaczy polskiego obozu narodowego oraz biograficznego działaczy polskiego katolicyzmu społecznego) ; red. nacz. dwumiesięcznika „W sieci Historii”; opiekun relacji Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów (ok. 900 teczek w AAN); opiekun serii wydawniczej UKSW „W służbie Niepodległej”; b. senator RP.

Ostatnio wydał monografie, m.in.: Kościół i Naród. Lata trwogi i nadziei, Kraków 2022; Własna i Niepodległa czyli o Polakach walczących o swoją Ojczyznę, Warszawa 2020; Cud nad Wisłą 1920 – 2020 ( z W. J. Wysocki), Warszawa 2020; Polska wobec Zagłady, Warszawa 2019 (wyd. także w języku angielskim i w języku niemieckim); Rok 1939. Od beztroski do tragedii, Kraków 2019 (z Małgorzatą Żaryn).

Skip to content