dr Katarzyna Maria Dźwigała

Katedra Historii Starożytnej

Adres e-mail:
k.dzwigala@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0002-8548-3923

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:
Studiowałam filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2014 r. uzyskałam dyplom magistra z wyróżnieniem, obroniwszy pracę pod kierunkiem ks. prof. M. Starowieyskiego. Odbyłam również semestr studiów na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach (2013/2014). W latach 2014-2018 odbywałam studia doktoranckie w Instytucie Filologii Klasycznej UW, gdzie pod kierownictwem ks. prof. J. Naumowicza powstała moja rozprawa doktorska w dyscyplinie literaturoznawstwo pt. Obrazy postaci kobiecych w kontakionach Romana Melodosa, obroniona w 2019 r., która została wyróżniona. W 2018 r. odbyłam miesięczny pobyt badawczy w Londynie w ramach stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.
Od roku 2021 jestem adiunktem w Katedrze Historii Starożytnej Instytutu Historii UKSW.

Przebieg kariery:

  • 2023 r. kierownik grantu Miniatura z Narodowego Centrum Nauki na projekt Rękopisy cod. graec. fol. 16 oraz cod. graec. fol. 18 pochodzące z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej (obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej). Badanie kodykologiczne i paleograficzne oraz analiza treści.
  • 2019-2020 wykonawca w grancie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” (PSP) pod kierownictwem ks. dr hab. T. Kołosowskiego (UKSW).
  • Referat Badania nad greckimi Ojcami Kościoła w Polsce nowożytnej na przykładzie starodruków z Biblioteki Jagiellońskiej na konferencji „Nauka i ludzie nauki w Polsce nowożytnej. W 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika” 11-12.05.2023 r.

Zainteresowania naukowe:

  • Cesarstwo Rzymskie w czasach cesarza Konstantyna
  • historiografia grecka późnego antyku
  • paleografia grecka i badania nad rękopisami greckimi

Publikacje:

Katarzyna Dźwigała, „Death of the Forty Martyrs of Sebaste”, Saeculum Christianum 29 (2022), nr 1, s. 21-30.

Roman Melodos, Hymny wybrane, wprowadzenie, przekład z języka greckiego, opracowanie naukowe i indeksy: K.M. Dźwigała, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy t. 75, Warszawa 2020.

Katarzyna Dźwigała, „Menstruacja w starożytności grecko-rzymskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej”, Przegląd Nauk Historycznych 19 (2020), nr 2, s. 233-242.

Katarzyna Dźwigała, „The Woman with the Blood Flow in the Homily of Pseudo-Chrysostom and the Kontakion of Romanos the Melodist”, Verbum Vitae 38 (2020), nr 2, s. 633-648.

Katarzyna Dźwigała, „Romanos the Melodist as a Teacher of the People in the Struggle Against Heresies”, Vox Patrum 37 (2017), t. 68, s. 513-521.

Katarzyna Dźwigała, „Wyobraźnia i zmysły w nabożeństwie bizantyjskim w VI w. na przykładzie hymnów Romana Melodosa”, Liturgia Sacra 22 (2016), s. 499-511.

Katarzyna Dźwigała, „Piękno kościoła Hagia Sophia w Konstantynopolu jako wyraz łaski bożej dla cesarza i ludu”, Architecturae et artibus 30 (4/2016), s. 14-19.

Katarzyna Dźwigała, „Emocje w hymnach kościelnych w Bizancjum na przykładzie kontakionów Romana Melodosa”, red. M. Sas, K. Żojdź, w: Studia Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UW, Warszawa 2016, s. 111-119.

Katarzyna Dźwigała, „Elementy propagandowe w kontakionach Romana Melodosa”, Warszawskie Studia Teologiczne XXVIII/4 (2015), s. 118-133.

Katarzyna Dźwigała, „Wymiana kulturowa we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego na przykładzie twórczości Romana Melodosa”, w: Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich, Studia Antiquitatis Chrtistianae 20, red. Tadeusz Kołosowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 165-174.

Charles M. Odahl, Konstantyn i chrześcijańskie Cesarstwo, przekł. Katarzyna Bies (Dźwigała), Oświęcim 2015 wydawnictwo Napoleon V, ss. 418.

Skip to content