ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Kierownik Katedry Historii Nowożytnej Adres e-mail: w.zawadzki@uksw.edu.pl USOS ORCID 0000-0003-2040-8727 → POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA Życiorys: Zatrudnienie w UKSW od 2011 r. Dyrektor Instytutu Historii UKSW od 2020 r., kierownik Katedry Historii Nowożytnej. Kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Historii UKSW do 2022 r. Kierownik ścieżki kształcenia na kierunku historia w Szkole Doktorskiej UKSW od 2019 r. Dyrektor […]

ks. dr hab. Tomasz Skibiński, prof. ucz.

Życiorys: Wykształcenie Doktorat z zakresu Teologii i Nauk Patrystycznych (Istituto Patristico Augustininaum, Roma): 1996 Habilitacja historia (UKSW, Warszawa): 2018 Profesor ucz. (UKSW, Warszawa): od 2018 Zatrudnienie i pełnione funkcje Zatrudnienie w UKSW: 1996-1999; od 2007 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Historycznych: 2016-2019 Dyrektor Instytutu Historii: 2019-2020 Zainteresowania naukowe: Późne Cesarstwo Rzymskie Ludy barbarzyńskie, migracje barbarzyńskie, państwa […]

dr hab. Magdalena Satora, prof. ucz.

Katedra Historii Nowożytnej Kierownik Studiów Podyplomowych „Genealogia. Teoria i praktyka” Adres e-mail: m.satora@uksw.edu.pl USOS ORCID 0000-0002-2393-5592 → POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA Życiorys: 2022 r. – Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010 r. – Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2006 r. – Magister historii (w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), […]

ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski

Katedra Historii Kościoła Adres e-mail: j.pietrzykowski@uksw.edu.pl USOS ORCID 0000-0001-5414-3902 → POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA Życiorys: Urodziłem się 11 marca 1954 roku w Sokołowie Podlaskim, w województwie warszawskim (mazowieckim). Świadectwo dojrzałości uzyskałem w 1974 roku w Państwowym Technikum Rolniczym w Sokołowie Podlaskim. W 1973 roku brałem udział w wojewódzkiej olimpiadzie pt. „Tradycje oręża polskiego”. Podczas finałowego konkursu w […]

dr Agnieszka Nalewajek

Katedra Historii Nowożytnej Adres e-mail: a.nalewajek@uksw.edu.pl USOS ORCID 0000-0001-5155-4511 → POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA Życiorys: 2000 magisterium, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2005 doktorat, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, temat rozprawy doktorskiej Dokument w Rocznikach Jana Długosza, promotor s. prof. dr hab. Urszula Borkowska 2004-2008 asystent w Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana […]

Skip to content